к оглавлению

ПЕРЕПИСЬ ВОЙСКА ВКЛ 1528 ГОДА.
"Щ"

Щасная, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161 адв.
Щасный, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Щасный, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 42 адв.
Щасный, б. Пуньскага пав. Троцкага в-д. 17 адв.
Щасный, п., п. Мельнiцкага пав. Падляшскага в-д. 124 адв.
Щасный, служэбнiк в-ды полацкага, б. Полацкай з-лi 218 адв.
Щедревич Юргел, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
Щепа Федор, б. Клецкага i Пiнскага паветаў 211 адв.
Щепан, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi, яго брат - Венцлав 273 адв.
Щепан, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго бацька - Ян Мартинович 144
Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Станько Якубович 174
Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Якуб Войдович 151
Щепановая Марина, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23 адв.
Щепановая, удава, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Щепановая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
Щепановая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168 адв.
Щепановая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169 адв.
Щепанович Балтромей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
Щепанович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
Щепанович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165 адв.
Щепанович Бзоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
Щепанович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
Щепанович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Щепанович Войтешко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
Щепанович Идко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194 адв.
Щепанович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157
Щепанович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130 адв.
Щепанович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Щепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154 адв.
Щепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164
Щепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165
Щепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169
Щепанович Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152 адв.
Щепанович Миклаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
Щепанович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Щепанович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Щепанович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169
Щепанович Нарко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
Щепанович Павел, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 126
Щепанович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150
Щепанович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
Щепанович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169 адв.
Щепанович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Щепанович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193 адв.
Щепанович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 142 адв.
Щепанович Стась, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271 адв.
Щепанович Стась, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
Щепанович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
Щепанович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Щепанович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142 адв.
Щепанович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155
Щепанович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 178 адв.
Щепкин В. Н., гл. Шчэпкiн В. М.
Щербович Нелюб, садоўнiк Наўгародскага пав. 41 адв.
Щефан, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254
Щечич Левко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Щирба Михал Матеевич, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
Щирбич Войташ, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151
Щит Станислав, п., п.-р. 9 адв.
Щитницкая Ганна, панi, панi Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108 адв.
Щитоношич Кузьма, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Щитоношыч Федко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Щогол, масцвiцiн х-р вызнач. Москвитин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi, 5. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234; с. 41 (Щогол Москвитин)
Щолкановая, б. Радамльскай вол. 229 адв.
Щолканович Радко, б. Радамльскай вол. 228
Щспанович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Щуриха Ян, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102
Щучин Гаврило, мяшч. г. Полацк 223 адв.

к оглавлению


Hosted by uCoz