ПЕРЕПИСЬ ВОЙСКА ВКЛ 1528 ГОДА.
"Ф"

Фалкович Андрей, п. 11
Фалкович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181 адв.
Фанкович Иван, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181 адв.
Фата Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164 адв.
Федевич Григор, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Федевич Лаврин, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Федевич Мартин, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Федевич Матей, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 84
Федевич Миколай, хар. [высакадворскi], б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
Федевич Мишко, т. Алiшкавахар. 121 адв.
Федевич Станько, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Федевич Юрша, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Федко, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д., яго цесць - "Гром" "Громов зять" 107 адв.
Федко, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi, яго зяць - Пашко 232
Федко, б. Вiцебскай з-лi 224 адв.
Федко, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95
Федко, з с. Амневiчы, б. Наугародскага пав. Вiленска-га в-д. 39
Федкович Богдан, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Федкович Богдан, б. Майшагальскага пав. Вiленска-га в-д. 58 адв.
Федкович Богуш, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44 адв.
Федкович Венцлав, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Федкович Дмитр, б. Пiнскага пав., яго сын - Олизар 208 адв.
Федкович Матей, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Федкович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
Федкович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
Федкович Семен, б. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 40
Федкович Шымко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
Федкович Щепан, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Федор |...|рри[...], б. Валынскай з-лi 204
Федор, б. Полацкай з-лi 220
Федор, вiдблянiн х-р вызнач. Видблянин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.; с. 41 гл. Федор Видблянин
Федор, з с. Малч, б. Грушоускай цi Чаравачыцкай валасцей, якi "был" за князямi Сангушкавiчамi 217
Федор, мяшч. г. Полацк 221
Федорович Гриц, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239 адв.
Федорович Дмитр, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19 адв.
Федорович Еско, б. Кобрынскай вол. 215
Федорович Костюшко, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 107
Федорович Семен, б. Полацкай з-лi 218 адв.
Федорович Ян, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244 адв.
Федько, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 84
Федькович Богуш, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
Федькович Иван, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
Федькович Игнат, б. Ваукавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
Федькович Манько, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
Федькович Сенько, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
Федькович Стецко, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
Федюшкович Михайловая, б. Пiнскага пав. 209
Федюшкович Федор, б. Пiнскага пав. 209
Фестор Андрей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Филимонович Яцко, б. Мсцiслаускага пав. 228 адв.
Филипович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
Филипович Щепановая, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
Филипович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
Филипович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
Филосопович Остафей, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 30
Флерыян, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46
Флорияновая, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254
Франец Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164
Франец Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164
Францышкович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45 адв.
Фронцко, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Фурс, т. 115 адв.
Фурсович Авгуштын, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
Фурсович Бенедикт, б. Пiнскага пав. 209
Фурсович Григорей, б. Пiнскага пав. 209
Фурсович Офанас, б. Пiнскага пав. 209
Фурсович Семен, б. Пiнскага пав. 209


Hosted by uCoz