к оглавлению

ПЕРЕПИСЬ ВОЙСКА ВКЛ 1528 ГОДА.
"C"

Сабакович Базар, т. Абрагiмава сцягу 118
Сабестияновая, удава, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234 адв.
Сава Смольнянин, х-р вызнач. Смольнянин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. прозвiшча цi iмямянушкi, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 (Савва Смольнянин)
Савицкий Петр, б. Кобрынскай вол. 215 адв.
Савичович Александр, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 126
Савсевкович Михалко, мяшч. г. Полацк 222
Садовник Петр, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Садовник Янцук, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
Саита Февдавлет, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 118 адв.
Саймонтович Стась, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Сакович Анхим, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180 адв.
Сакович Богдан, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 93
Сакович Грин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180 адв.
Сакович Довкш, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243 адв.
Сакович Петр, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Сакович Самсом, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180 адв.
Сакович Селивон, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180 адв.
Сакович Степан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180 адв.
Сакович Янко, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 93
Самарев Григорей, б. Мсцiслаўскага пав. 228 адв.
Самашкович Мартин, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230 адв.
Самашкович Мац, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
Самашкович Петр, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230
Самдайтис Юрьи, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
Самонкусов Петр, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 113
Самсон Мелен, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., Яго сын - Иван 185 адв.
Самсон Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185 адв.
Сангитайтис Барстик, б. Медзiнгонскай вол. Жамойцкай з-лi 270
Сангушкi, с. 28
Сангушкович Коширский Андрей, кн., яго сын - кн. Александро 14 адв.
Санда, б. Мсцiслаўскага пав. 228 адв.
Сандычевич Асанчик, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121
Санк Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163
Санкевич Томко, б. Валынскай з-лi 207 адв.
Санкович Тимофей, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34 адв.
Сантовтович Милош, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Санькантович Павел, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256
Санькович Олексей, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40 адв.
Сапегi, с. 11
Сапега Леў, канцлер ВКЛ с. 9, 16
Сапега Павел Iванавiч, Сопега Павел Иванович, п., п.-р.; дз-ца браслаўскi 9 адв.; с. 32, 33
Сараевич Прич, т. Абрагiмава сцягу 118
Сарай, т. 116 адв.
Сареевич Фучаберди, т. Абрагiмава сцягу 117
Сарейкайтис Юргис, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256 адв.
Сарейкович Юц, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
Сарим, т. Алiшкавахар. 122 адв.
Сарый Тан, т. Алiшкава хар. 122 адв.
Сасин Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
Сасин Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151 адв.
Сасин Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
Сасин Ян, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 126
Сасин, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д.108
Сасинов Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155 адв.
Сасинович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155 адв.
Сатко, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121 адв.
Саткович Стец, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244
Сатскович Янько, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
Сачевич Пацко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Сачевич Ягмин, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276 адв.
Сачкевич Евлаш, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121
Сачкевич Кмита, б. Клецкага пав. 212 адв.
Сачковец Василь, б. Пiнскага пав. 211
Сачковец Радивон, б. Пiнскага пав. 211
Сачкович Богдан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
Сачкович Ждан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37 адв.
Сачкович Кмита, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
Сачкович Левко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
Сачкович Левон, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
Сачкович Лиiiiiiiцкий, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39
Сачкович Стецко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
Сачковича Федоровая, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37
Свiрыдонаў Валодка, с. 35
Свадбич Еско, б. Кобрынскай вол. 216
Свадбич Яцко, б. Кобрынскай вол. 215
Сваткович Иван, б. Маркаўскага пав. Вiленскага в-д. 42
Свекла Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 164 адв.
Свекула Якуб Мартинович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139 адв.
Свелипич Глеб, магчыма, трэба чытаць з с. Вялiпiчы, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35; с. 63
Свелипич Санко, магчыма, трэба чытаць з с. Вялiпiчы, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35; с. 63
Светицкий, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 13 адв., 30 адв.
Светлик Бартош Миколаевич, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 165
Светохна, удава, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Светохнович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.
Светоша Марко, ставiў каня з м-ка Узлоўскi 18 адв.
Светоша Федко, 13 адв.
Свигоневич Ласк, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167 адв.
Свиклич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 165
Свилепич Ивашко, магчыма, трэба чытаць з с. Вiлепiчы, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39 адв.; с. 65
Свилипич Богдан, магчыма, трэба чытаць з с. Вiлiпiчы., б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39; с. 65
Свинюский Михайло [Васильевич], п., пiсар, дз-ца меднiцкi, п. Валынскай з-лi 201 адв.; с. 44
Свирговдович Мартин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Свирж Адам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., Яго брат - Павел 187
Свирж Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187
Свиридов, б. Белiцкага пав. Вiленскага в-д. 17
Свиркутевич Яцута, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
Свирович Янько, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Свирплевич Грин, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Свирская Якубовая, кнг., удава, харужая 16
Свирский Ждан Александрович, кн., служыць у кн. Слуцкого 15
Свислоцкий Дмитр, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
Свита Давыд, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
Свита Кузьма, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
Свита Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53
Свитригайлович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133
Свитригайлович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
Свяжынскi У., с. 39, 403
Святкович Михайло, п., п. Валынскай з-лi 206 адв.
Святкович Ян, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
Святоша Федка Мiхайлавiч, пiсар с. 35
Святоша, б. Валынскай з-лi 207 адв.
Святус Пашко, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
Свях, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Миколай Якубович 195
Свяхович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
Свяхович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
Свяхович Яновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 197 адв.
Себастыян, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Себезкович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157
Сеит Козы, т. Алiшкава хар. 122 адв.
Сеиькович Якуб, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244
Сей Жалал, Дчал Минбалатович, Минбулатович, т., хар. татарскi 5 адв., 118 адв., 119 адв.; с. 38
Селецкий Федор, б. Валынскай з-лi 203
Селивестрович Антушко, мяшч. г. Полацк 221 адв.
Селицкий Ян, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
Селицкий, б. Вiцебскай з-лi 225
Селицкий, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 37 адв.
Селявич Богдан, б. Полацкай з-лi 218
Селявич Василей, б. Полацкай з-лi 218, 219
Селявич Иван, б. Полацкай з-лi 218
Селянин, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Селянкинич Богдан, б. Мсцiслаўскага пав. 227 адв.
Семашко, б. Гандзiнгскай вол. Жамойцкай з-лi 266
Семашко, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Семашко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi, яго братанна - Ганна 249 адв.
Семашко, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi, яго зяць - Сташко 285 адв.
Семашковая, б. Мсцiслаўскага пав. 227 адв.
Семашкович Андрей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Семашкович Бартош, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258 адв.
Семашкович Богдан, п., п. Валынскай з-лi 208
Семашкович Бортко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
Семашкович Василей, п., п. Валынскай з-лi 202
Семашкович Войтех, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 288
Семашкович Войтех, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263
Семашкович Ильяш, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 102
Семашкович Киц, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121
Семашкович Михайло, п., п. Валынскай з-лi, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д.107, 208
Семашкович Пашко, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 114
Семашкович Стась, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
Семашкович Щасный, б. Валынскай з-лi 207
Семашкович Ян, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241 адв.
Семен, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Семен, з с. Волца, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39 адв.
Семен, з с. Малюшычы, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40
Семен, сакольнiк Наўгародскага пав. 41 адв.
Семеновая, удава, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253 адв.
Семенович Андрей, 13
Семенович Андрей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68 адв.
Семенович Василей, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99
Семенович Зенько, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Семенович Лемницкий, б. Вiцебскай з-лi 225
Семенович Ленарт, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
Семенович Миколай, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкагав-д. 103
Семенович Ян, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253
Семеновича Борисовая, панi, удава 15 адв.
Семеньчич Мартин, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Семичов Федор, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 30 адв.
Сенелевич Петель, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Сенелевич Стецко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
Сенелевич Якуб, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
Сенелевич Яцко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
Сенининая, б. Клецкага пав. 212
Сенич Воин, б. Клецкага пав. 212
Сенич Ортюх, б. Клецкага пав. 212
Сенкавiч Iван, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. с. 32, 35
Сенкавiч Ахрэм, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. с. 32, 35
Сенковая, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44 адв.
Сенкович Бортко, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Сенкович Васко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
Сенкович Мартин, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
Сенкович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 50
Сенкович Олекса, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182
Сенкович Петко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 238
Сенкович Роман, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142 адв.
Сенковича Ивашковая, б. Полацкай з-лi 218 адв.
Сенковича Михайловая, панi, панi Полацкай з-лi 219
Сенковский Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56
Сенницкий Мацко, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
Сенницкий Федко, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 30
Сенский Иван, кн. 15
Сенчило, б. Клецкага пав. 212
Сенькевич Адам, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
Сенько, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
Сенько, б. Пiнскага пав. 210
Сенько, з с. Амневiчы, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39
Сенько, т. Клецкага пав. 213
Сенькович Банько, кн., т., хар. татарскi, яго брат - Адко 6, 123 адв.; с. 38
Сенькович Занько, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
Сенькович Игнат, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
Сенькович Лаврин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
Сенькович Малец, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
Сенькович Матей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242 адв.
Сенькович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
Сенькович Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
Сенькович Мишко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Сенькович Охрем, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
Сенькович Охрем, б. Браслаўскага пав. Вiленскага в-д., смалянiн 74 адв.
Сенькович Павел, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 50
Сенькович Петр, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Сенькович Станислав, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80
Сенькович Шымко, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80
Сенькович Ян, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
Сеньковпч Ивашко, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120 адв.
Сеньчукович Враз, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
Сенюта, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
Сенютич Грицко, б. Валынскай з-лi 206 адв.
Сенютич Миколай, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
Серафин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
Серафин, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Серафиновая, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
Серафиновая, удава, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84
Серафинович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63 адв.
Сербинович Федор, Федько, п., п. Валынскай з-лi 18, 202; с. 39
Сергеев Семен, б. Вiцебскай з-лi 225
Сернатский Миколай, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 127
Сернацкий Ян, суддзя мельнiцкi, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
Сестренец Станиелав, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45 адв.
Сестренец, з с. Абронае, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34 адв.
Сетевин Станислав, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34 адв.
Сетькович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
Сивич Ян Янович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151
Сигизмунд 1-й, гл. Жыгiмонт I Стары
Сидагметович Радивон, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 118 адв.
Сидорович Богдан, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Сидорович Еско, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Сидорович Ивашко, 11 адв.
Сидорович Танко, мяшч. г. Вiцебск 226
Сидюшкович Болтромей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Симон, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
Симонович, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28 адв.
Синевич Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
Синякович Александро, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д., яго айчым - Миколай Довшкевич 18 адв.
Сипилевич Амброжей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22 адв.
Сиповича Павловая, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Сирвидович Янчик, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276 адв.
Сиргирдович Гринко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
Сирговдович Стань, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Сирдовтович Бортко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61 адв.
Сиревая Дорота, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Сиревича Станислава, панi, удава, панi Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 288
Сирович Счепан, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
Сиротич Матей Павлович, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 141
Сиртовтович Марко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
Сиртовтович Стань, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Сиртовтович Якуб, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
Сиртовтовича Пацовая, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109
Сиртутевич Богдан, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Сирутевич Венцко, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
Сирутевича Венцлавовая Светохна, панi 16 адв.
Сирутевича Матеевая, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102
Сирютевич Юрьи, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 97
Сирютевича Якубовая, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
Сирятович Лаврин, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241
Сирятович Станислав, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257 адв.
Сисмилович Станис, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250
Ситкович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 200
Ситкович Якуб, б. Судзярэўскага пав. Вiленскага в-д. 73
Скарбникович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169 адв.
Скарж Ян Томкович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148 адв.
Скварок Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177 адв.
Скиндер Андрей, б. Вiцебскай з-лi 224 адв.
Скиндер Ян Андреевич, п. 17
Скиндеревич Шымон, яго дзецi - б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
Скиндиревич Миколай, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
Скиндиревича Станиславовая, б. Камянецкага пав. Троцкагав-д.107
Скиндировая, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
Скипоров Михайло, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 13 адв., 96
Скипоров, б. Валынскай з-лi 207 адв.
Скипоров, ставiў каня з дварца Крычаўскай вол. 17
Скирвин, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
Скирвинович Януш, б. Берасцейскага пав. Троцкагав-д. 108
Скирвойнович Станислав, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287 адв.
Скирвойнойтис Богдан, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250
Скиркутевич Юшко, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
Скленикович Войтех, б. Ашменскага пав. Вiленскагав-д. 21 адв.
Скобейкович Ян, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Сковкирдович Петко, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 261
Сколимовский Миколай, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Скоп Станiслаў Якубавiч, п., п.-р.; сакратар 10; с. 33, 35
Скопович Петр, б. Аиiкшценскага i Кернаўскага паветаў Вiленскага в-д., Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 55, 74, 234
Скорка Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145
Скорник Иван, мяшч. г. Полацк 223
Скорупич Грин, магчыма, трэба чытаць з с. Карупiчы, сакольнiк Наўгародскага пав. 40 адв.; с. 66
Скрейкович Якуб, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237
Скрейктович Номейкшыс, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Скрипок Олех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
Скубиш Петр, б. Цельшаўскай вол. Жамойцкай з-лi 267 адв.
Скурыловичи, мяшч. г. Полацк 222 адв.
Славек Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139
Славский, 12 адв.
Следколтовтович Юрьи, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279 адв.
Слежаковича Ленартовая, 6. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
Сливовский Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169
Слиншович Монко, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258
Сличный Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136
Словута, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Случиная Юрей, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139 адв.
Слушевич Богдан, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
Слушкович Васко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182 адв.
Слушкович Серафин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 182 адв.
Смацевич Юрий, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Смендеревич Андиш, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Сметаниная Якубовая, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 58 адв.
Смиковский Кмита, б. Валынскай з-лi 204 адв.
Смилькин Мацко, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Смирдикрох Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 132
Смленский Яцко, б. Валынскай з-лi 204 адв.
Смолненин Кузьма Микитинич, х-р вызнач. Смолненин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. рэгiянальнага паходжання, б. Полацкай з-лi 219 (Кузьма Микитинич)
Смолненин Новоша, х-р вызнач. Смолненин не зразумепы, магчыма - гэта абазнач. Рэгiянальнага паходжання, 6. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв. (Новоша)
Смолнянин Занько, х-р вызнач. Смолнянин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. рэгiянальнага паходжання, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв. (Занько)
Смолнянин Марко, х-р вызнач. Смолнянин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. рэгiянальнага паходжання, б. Вiцебскай з-лi 225 адв. ( Марко)
Смолнянин Тишко, х-р вызнач. Смолнянин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. рэгiянальнага паходжання, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв. (Тишко)
Смольнянин Алексей, х-р вызнач. Смольнянин не зразумелы, магчыма - - гэта абазнач. рэгiнальнага паходжання, б. Пiнскага пав. 210 (Алексей)
Смольнянин Пронко, х-р вызнач. Смольнянин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. рэгiянальнага паходжання, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 (Пронко)
Смольнянин Сава, х-р вызнач. Смольнянин не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. рэгiянальнага паходжання, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 (Савва)
Смурло Бартазар, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 196
Смыковский Михно, б. Валынскай з-лi 203
Снетенский Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Снитчич Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
Снитчич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 128 адв.
Снутевич Якуб, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80; с. 28, 30
Собакович Сенько, т. Наўгародскага пав. Вiленскагав-д. 123
Собакович Сенько, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 118 адв.
Собачкович Васко, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Собачкович Куцко, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Собачкович Легушко, т. Наўгародскага пав. Вiленскагав-д. 123
Собейкович Тавучик, т. Абрагiмава сцягу 118
Соболевич Абрагим, т. Абрагiмава сцягу 116 адв.
Соболевич Асан, т. Абрагiмава сцягу 118
Соболевич Сюнчок, т. Абрагiмава сцягу 117
Соболевский, б. Пуньскага пав. Троцкага в-д. 17 адв.
Соболь, т. Алiшкавахар. 122
Собочич Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195
Совговдис Войчус, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276 адв.
Совейкович Войшкутис, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Сович Иван, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
Сович Семен, дв. 12 адв.
Совичович Александр, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 97
Совичович Юхно, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Совичович Юхно, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102
Совкович Хрщон, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 252 адв.
Совконтойтис Миколай, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 274
Совримович Войтко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Сойка Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147 адв.
Сокерка Ян, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д.108
Сокирка, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 124 адв.
Сокол Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
Сокол Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
Сокол Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
Соколенский Павел, кн., кн. Полацкай з-лi 219 адв.
Соколинская (Сололинская памылк.) Юрьевая, кнг., кнг. Полацкай з-лi 219 адв. ; с. 154
Соколинская Васильевая, кнг., кнг. Полацкай з-лi 219 адв.
Соколинская Галшка Федоровна, кнж., удава 16 адв.
Соколинская Ивановая, кнг., кнг. Полацкай з-лi 219 адв.
Соколинский Андрей, кн. 15
Сокольский Андрей, кн., кн. Валынскай з-лi 201 адв.
Сокольский Солтан, кн., кн. Валынскай з-лi 201 адв.
Сокольский Станислав, б. Маркаўскага пав. Вiленскага в-д. 42
Сокольский Юрей, кн., кн. Валынскай з-лi 201 адв.
Соксантор Якуб, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72
Солкирдович Петько, б. Дарсунiшскага пав. Троцкага в-д. 94
Соловей, сакольнiк Наўгародскага пав., яго "братея" Тимош, Иван, Хань, Опанас i Гринь 41
Соловчиная Якубовая, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192 адв.
Сологубович Юрей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54 адв.
Сологубович Юрьи Миколаевич, п., п. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 243
Сологубовича, Сологубович Войтех Юрьевич, п., яго браты - Миколай i Станислав Юрьевичи Сологубовича 10 адв.
Сологубовича, Сологубович Миколай Юрьевич, п., яго браты - Станислав i Войтех Юрьевичи Сологубовича 10 адв.
Сологубовича, Сологубович Станислав Юрьевич, п., п. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi, яго браты - Миколай i Войтех Юрьевичи Сологубовича 10 адв., 242 адв.
Соломерицкий Василей, кн. 14 адв.
Солтанович Александро, п., п.-р. 9
Солтанович Васко, т. 116
Солтанович Орарз, т. 116
Солтовтович Якуб, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
Солтышевич Борздило, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120 адв.
Соляник Пацус, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95
Сомашкович Якуб, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
Сонгович Лаврин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Сонгович Юрый, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
Сонгойловича Миколаева, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 31 адв.
Сонголович Григор, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Сонголович Матей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62 адв.
Сонголович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
Сонголович Петрашко, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 93
Сонголовича Матеевая, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Сонголовича Миколаева, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Сонгушковича Андрей Александрович, кн., с-та валадзiмерскi, кн. Валынскай з-лi 200 адв.
Сопега Иван Богданович. п., марш. 16 адв.
Сопега Иван Васильевич, ставiў коней з маёнтка Браслаўскага пав. 11,13 адв.
Сопега Михайло Иванович, 13 адв.
Сопега Павел Иванович, гл. Сапега Павел Iванавiч
Сопега Федор Богданович, б. Жыжморскага i Самiлiшскага паветаў Троцкага в-д. 81
Сопега Фредрих Иванович, 13 адв.
Сопега Юхно, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Сопега, Сопежич Ян, Януш [Богданович], п., б. Мерацкага пав. Троцкага в-д., сумесна з цёшчай ставiў коней з м-ка Дубна, яго цешча - Крошинская 12 адв., 95
Сопежич Ян, гл. Сопега Ян [Богданович]
Сопличыч Ленько, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40
Соповская Полонея, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
Сопотько, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
Сорговдович Мнлош, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Сорговтович Пашко, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 60
Соргонтович Павел, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 60
Сорейка Ян, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Сорейкович Олехно, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243 адв.
Сорыжич Михно, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36
Соткович Богдан, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Соткович Василь, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
Соткович Венцлав, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
Соткович Грин, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
Соткович Лаврин, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
Соткович Матей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
Соткович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
Соткович Стас, слуга путны Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 58
Соткович Стец, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 102
Сотникович Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
Сотынкович Юрый, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56
Сотьковая Ганна, удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53
Сохонад Иван, мяшч. г. Полацк 223
Сочевич Бортко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
Сочевич Мартин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Сочевич Щафан, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 239
Сошник Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176 адв.
Спiрыдонаў М. Ф., с. 5, 44, 404
Спасевич Григор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131
Спасович Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131
Спасович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131
Сполчовая Анна, б. Мсцiслаўскага пав. 229
Спортикович Янушко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Спудович Будко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256 адв.
Средницкий Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
Средницкий Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
Ставецкие, б. Валынскай з-лi 207 адв.
Ставянович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
Стадницкий, б. Валынскай з-лi 207
Стаиислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго цесць - Михайло 159
Стакский Васко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
Станiслававая Ганна, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. с. 31
Станайтис Ян, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273
Станевая Мокдя, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262 адв.
Станевич Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Станевич Андрей, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 259
Станевич Андруш, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 261 адв.
Станевич Балтромей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249
Станевич Балтромей, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 286
Станевич Войтех, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243 адв.
Станевич Войтко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Станевич Грин, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49
Станевич Ивашко, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
Станевич Лаврин, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
Станевич Лаврин, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 259
Станевич Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 175 адв.
Станевич Мартин, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243
Станевич Мартин, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257
Станевич Мартин, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
Станевич Матей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246
Станевич Миколай, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
Станевич Миколай, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248
Станевич Микут, б. Бiржанянскай вол. Жамойцкай з-лi 268 адв.
Станевич Михайло, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
Станевич Михайло, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
Станевич Миц, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279
Станевич Мицко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
Станевич Пац, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
Станевич Петко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Станевич Петр, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
Станевич Петр, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282 адв.
Станевич Роман, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Станевич Симон, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241
Станевич Станислав, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279
Станевич Станько, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 31 адв.
Станевич Стецко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
Станевич Стецко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246 адв.
Станевич Юрый, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
Станевич Юшко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
Станевич Ян, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Станевич Янушко, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
Станевич Янушко, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
Станевича Мацковая Марина, удава, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 283 адв.
Станевича Яновая, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Станислав, 11 адв.
Станислав, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Станислав, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 236
Станислав, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
Станислав, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д., яго брат - Шульбут 99 адв.
Станислав, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго браты - Юрий Яцкович, Петр i Якуб 29
Станислав, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д., яго мацi - Войтковая Чижевича 50
Станислав, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
Станислав, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Станислав, войт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192 адв.
Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., застаўнiк 159 адв.
Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Бартош Климкович 135
Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Мартин Якубович 153
Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Павел Недалко 174
Станислав, кн., выстаўляў каня з Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
Станислав, кн., выстаўляў каня з Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
Станислав, свiрны [вiленскi], б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51
Станиславовая Ганна, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Станиславовая Ганна, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 125
Станиславовая Данилка, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 170
Станиславовая Кахна, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246 адв.
Станиславовая Луца, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250
Станиславовая Ядвига, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
Станиславовая, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
Станиславовая, удава, б, Радунскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Станиславовая, удава, б. Кобрынскай вол. 215
Станиславовая, удава, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Станиславовая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173
Станиславовая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Станиславовая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186 адв.
Станиславовая. удава, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Станиславович Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167 адв.
Станиславович Андрей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44 адв.
Станиславович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172
Станиславович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188 адв.
Станиславович Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 193
Станиславович Балтромей, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
Станиславович Бартош, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
Станиславович Бартош, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Станиславович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
Станиславович Бернат, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Бартош 183 адв.
Станиславович Болтромей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
Станиславович Венцлав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140 адв.
Станиславович Влост, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190
Станиславович Войтех, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 245
Станиславович Войтех, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 286 адв.
Станиславович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183 адв.
Станиславович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 148
Станиславович Григорей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22
Станиславович Григорей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
Станиславович Гринко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Станиславович Давыд, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192 адв.
Станиславович Добко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70
Станиславович Езоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157
Станиславович Каспер, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22
Станиславович Лаврин, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 192
Станиславович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190
Станиславович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 196
Станиславович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 138 адв.
Станиславович Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
Станиславович Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184 адв.
Станиславович Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 188
Станиславович Марковая, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 135 адв.
Станиславович Мартин, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
Станиславович Мартин, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
Станиславович Мартин, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
Станиславович Мартин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Станиславович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
Станиславович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179
Станиславович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 190
Станиславович Матей, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Станиславович Матей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56
Станиславович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 176 адв.
Станиславович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Станиславович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 196 адв.
Станиславович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 130
Станиславович Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Ян 190 адв.
Станиславович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
Станиславович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57 адв.
Станиславович Миколай, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114
Станиславович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44 адв.
Станиславович Миколай, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Станиславович Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110
Станиславович Миколай, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 110 адв.
Станиславович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 130
Станиславович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140
Станиславович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140 адв.
Станиславович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190
Станиславович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 129
Станиславович Мис, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Станиславович Митко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
Станиславович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 184
Станиславович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 169
Станиславович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131
Станиславович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149 адв.
Станиславович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157 адв.
Станиславович Петр, з. Падляшскага в-д. 108 адв.
Станиславович Сарафин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 140 адв.
Станиславович Серафин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
Станиславович Серафин, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 177
Станиславович Станислав, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 286
Станиславович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177
Станиславович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 189
Станиславович Урбан, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22
Станиславович Шиман, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Ян 150 адв.
Станиславович Шымко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62 адв.
Станиславович Шымко, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56 адв.
Станиславович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Станиславович Щепан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183 адв.
Станиславович Юрей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Станиславович Юрей, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28 адв.
Станиславович Юрий, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68 адв.
Станиславович Юрый, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 129
Станиславович Юрьи, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Станиславович Юрьи, б. Цельшаўскай вол. Жамойцкай з-лi 267 адв.
Станиславович Юрьи, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141 адв.
Станиславович Якуб, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Станиславович Якуб, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 48
Станиславович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157 адв.
Станиславович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168
Станиславович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169
Станиславович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177
Станиславович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 197
Станиславович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
Станиславович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
Станиславович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64
Станиславович Ян, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
Станиславович Ян, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Станиславович Ян, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
Станиславович Ян, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
Станиславович Ян, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
Станиславович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163
Станиславович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172 адв.
Станиславович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180
Станиславович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
Станиславович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190
Станиславович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198
Станиславович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Бернат 135
Станиславович Яновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166
Станкевич Абрам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Станкевич Андрей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78 адв.
Станкевич Андрей, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
Станкевич Бертош, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263 адв.
Станкевич Григор, б. Конеўскага пав. Троцкага в-д. 93
Станкевич Довгвил, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253 адв.
Станкевич Матей, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
Станкевич Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 22
Станкевич Миколай, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 31 адв.
Станкевич Милько, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
Станкевич Петр, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Станкевич Станислав, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
Станкевич Юрьи, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232 адв.
Станкевич Ян, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 232 адв.
Станкевич Яцко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34 адв.
Станкелойтис Ян, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275 адв.
Станкойтис Александр, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284 адв.
Станкойтис Балтромей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 251 адв.
Станксвнч Бартош, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 257 адв.
Становский Иван, мяшч. г. Полацк 221
Станцовая Барбара, удава, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
Станчикович Балтромей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247 адв.
Станчукович Ян, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
Станчукович Ян, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54 адв.
Станькевич Андрей. скарбны троцкi, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Станькевич Богдан, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 118 адв.
Станькевич Венцлав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19 адв.
Станькевич Довгуля, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Станькевич Малыш, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Станькевич Михайло, хар. [вiлькейскi], б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 230
Станькевич Пац, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273
Станькевич Юрый, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
Станькевич Якуб, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
Станькевич Якуб, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
Станькевич Якуб, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
Станькевич Ян, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д.106
Станькевич Ян, б. Ужвенцкай вол. Жамойцкай з-лi 274 адв.
Станькевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Станькевич Янко, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
Станькевич Яныш, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 111 адв.
Станькевича Кахна, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Станькевича Матеевая, панi, панi Полацкай з-лi 220 адв.
Станько, з с. Сваротва, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39
Станько, хар. [ейшышскi], б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Станьковая, удава, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
Станьковая, удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Станьковая, удава, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Станьковая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
Станьковая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 186
Станькович Абрам, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72
Станькович Абрам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
Станькович Аврам, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Станькович Александр, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
Станькович Андрей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
Станькович Андрей, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
Станькович Андрей, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
Станькович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138
Станькович Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 143 адв.
Станькович Баш, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263 адв.
Станькович Бернат, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59 адв.
Станькович Блажей, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
Станькович Блажей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Станькович Блажей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Станькович Богдан, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20
Станькович Богдан, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
Станькович Бортко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 235
Станькович Бортко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62 адв.
Станькович Бортко, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284 адв.
Станькович Боц, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 255
Станькович Бутвил, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
Станькович Венцлав, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275 адв.
Станькович Войтех, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
Станькович Войтех, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
Станькович Войтех, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Станькович Войтех, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Станькович Войтко, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244 адв.
Станькович Войтко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 255
Станькович Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Станькович Володко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Станькович Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138
Станькович Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193 адв.
Станькович Григорей, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71 адв.
Станькович Гринько, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
Станькович Козел, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
Станькович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183
Станькович Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Миколай 137
Станькович Ленарт, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 80 адв.
Станькович Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134 адв.
Станькович Марек, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166
Станькович Мартин, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 277
Станькович Мартин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Станькович Мартин, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Станькович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
Станькович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
Станькович Матей, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 97
Станькович Матей, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Станькович Матей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
Станькович Матей, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71
Станькович Матей, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
Станькович Матей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Станькович Матей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
Станькович Матей, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258
Станькович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.
Станькович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153 адв.
Станькович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
Станькович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.
Станькович Матуш, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
Станькович Мацко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Станькович Миколай (Миколалай памылк.), з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.; с. 143
Станькович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 20 адв.
Станькович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61
Станькович Миколай, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскагав-д. 61 адв.
Станькович Миколай, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 71
Станькович Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
Станькович Миколай, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27
Станькович Миколай, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
Станькович Миколай, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46
Станькович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129
Станькович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 135 адв.
Станькович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
Станькович Миколам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
Станькович Михайло, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Станькович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
Станькович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Станькович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
Станькович Мишко, 6. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 105 адв.
Станькович Мнколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
Станькович Нарвид, б. Бiрштанскага пав. Троцкага в-д. 94 адв.
Станькович Обециян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153 адв.
Станькович Олекши, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179 адв.
Станькович Олехно, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183
Станькович Омброс, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Станькович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
Станькович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.
Станькович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
Станькович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62 адв.
Станькович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134 адв.
Станькович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 153
Станькович Петраш, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 263 адв.
Станькович Петраш, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112 адв.
Станькович Радивил, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Станькович Рымко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
Станькович Сарафин, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Станькович Станислав, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Станькович Станислав, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
Станькович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 197 адв.
Станькович Стец, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
Станькович Стецко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Станькович Томко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63 адв.
Станькович Томко, б. Рэтаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265 адв.
Станькович Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 180
Станькович Урбан, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
Станькович Федор, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
Станькович Щастный, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63 адв.
Станькович Юргель, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
Станькович Юрей, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33
Станькович Юрей, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51
Станькович Юрей, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Станькович Юрий, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Станькович Юрий, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
Станькович Юрый, 6. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 78
Станькович Юрьи, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54 адв.
Станькович Юхно, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44
Станькович Юхно, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
Станькович Юшко, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
Станькович Якуб, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 58 адв.
Станькович Якуб, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
Станькович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 129 адв.
Станькович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134
Станькович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 185
Станькович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
Станькович Якутис, б. Дзiрванскай вол. Жамойцкай з-лi 269
Станькович Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
Станькович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62 адв.
Станькович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
Станькович Ян, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
Станькович Ян, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43
Станькович Ян, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27
Станькович Ян, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
Станькович Ян, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
Станькович Ян, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 252
Станькович Ян, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
Станькович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133
Станькович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193 адв.
Станькович Януш, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Станькович Янушко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66
Станькович Янушко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77
Станьковича Богутмила, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.; с. 88
Станьковича Бонюля, б. Ляпунскага пав. Троцкага вД. 84
Станьковича Лавриновая, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
Станьковича Матеевая, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 97
Станьковича Петровая, б. Гядройцкага пав. Вiленскага в-д. 72 адв.
Станьковича Юрьевая, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63 адв.
Станькунович Янушко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 113
Станюкайтис Петр, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 282 адв.
Станюкович Миколай, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
Станюлевич Пашко, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
Станюлис, т. Алiшкава хар. 122 адв.
Старасцiна I. П., с. 9
Старая Петровая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 171
Старец Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161 адв.
Старкович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169 адв.
Стародубцевич Ивахно, б. Гародзенскага пав. Троцкагав-д. 100
Старушко Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145
Старый Аидрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149
Старый Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 150
Старый Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
Старый Грегор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138
Старый Иван, кухмiстр х-р вызнач. Старый не зразумелы, б. Вiцебскай з-лi 225 (Иван)
Старый Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158
Старый Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 152
Старый Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159 адв.
Старый Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138
Старый Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 159
Старый Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 160
Старый Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 190 адв.
Старый Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
Старый Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 188
Старый Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163 адв.
Старый Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
Старый Станько, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 138
Старый Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 148
Старый Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
Старый Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Старый Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173 адв.
Старый Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187
Старый Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 195 адв.
Старый Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго сын - Матей 188 адв.
Старый Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
Старый, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
Стасевая Житка, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
Стасевая, удава, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85 адв.
Стасевая, удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55 адв.
Стасевич Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131
Стасевич Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
Стасевич Мартин, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
Стасевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131
Стасевич Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
Стасевич Миколай, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83 адв.
Стасевич Счасный, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
Стасевич Счепан, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Стасевич Шыман, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. IЗО адв.
Стаскович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155 адв.
Стась, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
Стась, б. х-р вызнач. Боярын не зразумелы, магчыма - гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв. (Стась Боярин)
Статикович Болтромей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
Стаховский, б. Мсцiслаўскага пав. 227
Стацевич Томко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Стацкович, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29
Сташайтис Андрей, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
Сташевич Болтромей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75
Сташевич Якуб, б. Судзярэўскага пав. Вiленскага в-д. 73
Сташевича Мицковая, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 62
Сташкевич Богдан, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Сташкевич Войтко, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 264
Сташко, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69 адв.
Сташко, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi, яго цесць - Семашко 285 адв.
Сташкович Адам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173 адв.
Сташкович Андрей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
Сташкович Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155 адв.
Сташкович Матей, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59 адв.
Сташкович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 53 адв.
Сташкович Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 155 адв.
Сташкович Юрей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 26
Стебудович Олехно, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54 адв.
Стебутович Миколай, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 77 адв.
Стевидович Юхно, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д. 98 адв.
Стегвилович Матей, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 286 адв.
Стегвилович Пац, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 236
Стегвилович Пац, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248
Стегвилович Якуб, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242 адв.
Стегинович Бортко, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278 адв.
Стекбиловича Юрьевая, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68 адв.
Стекойлович Юрис, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
Стеличнич Климята, мяшч. г. Полацк 221
Степан, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
Степан, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
Степан, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Степан, б. Жалудоцкага пав. Троцкага в-д., яго брат - Митько 98 адв.
Степан, б. Пiнскага пав. 210
Степан, з с. Трашчычы (?), б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34; с. 63
Степанович Азим, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121 адв.
Степанович Богдан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39
Степанович Ворозгоча, т. Абрагiмава сцягу, яго сын - Магмет 118
Степанович Гришко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46 адв.
Степанович Мартин, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27
Степанович Мацко, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114
Степанович Мицко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. НО адв.
Степанович Юргель, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Степанович Юрьи, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114
Степанович Янко, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкагав-д. 102.
Степановнч Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
Стефанович Петр, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 234
Стефанович Станислав, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 243
Стец, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 80; с. 28, 30
Стец, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Стец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат Бартош Чепелевич 139 адв.
Стецевич Мартин, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Стецевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Миско 144
Стецевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144
Стецевич Петко, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92
Стецевич Ян, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Стецко, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д., яго браты - Володко i Мишко 38 адв.
Стецко, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д., яго брат - Хрщон 98 адв.
Стецко, т. 116
Стецковая, удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
Стецковая, удава, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 55
Стецкович Войтех, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вiленскага в-д. 43
Стецкович Григор, б. Ляпунскага пав. Троцкага в-д. 84 адв.
Стецкович Гринь, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 49 адв.
Стецкович Иван, б. Браслаўскага пав. Вiленскага в-д., смалянiн 74
Стецкович Матей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
Стецкович Матей, хар. пянянскi, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
Стецкович Миколай, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24
Стецкович Миколай, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
Стецкович Миколай, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103 адв.
Стецкович Мицус, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
Стецкович Мпколай, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
Стецкович Павел, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89
Стецкович Станислав, 12
Стецкович Станислав, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 278
Стецкович Станислав, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 50 адв.
Стецкович Станислав, хар. меднiцкi, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 26 адв.
Стецкович Стас, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24 адв.
Стецкович Шымон, б. Няменчынскага пав. Вiленскага в-д. 73 адв.
Стецкович Юхно, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23
Стецковна, дзеўка, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56 адв.
Стецович Миколай, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
Стиргинович Бортко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 255
Стиркович Мартин, б. Судзярэўскага пав. Вiленскага в-д. 73
Стирпейкович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56 адв.
Стирпейкович Милош, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 233 адв.
Стирпейкович Миско, б. Гародзенскага пав. Троцкагав-д. 100
Стирпейкович Шпак, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56 адв.
Стирпейковича Матеевая, б. Гародзенскага пав. Троцкагав-д. 100
Стирпейкойтис Матей, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 285
Стовгун Балтромей, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 242
Стовтович Роджей, 6. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
Стойдерево Богдан, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 адв.
Столбунович Занько, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 30 адв.
Столбунович Мартинь, 6. Менскага пав. Вiленскага в-д. 30 адв.
Столюкайтис Матей, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284 адв.
Стонайтис Рымко, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 249 адв.
Страцевич Богдан Сенкович, магчыма, трэба чытаць з с. Трацэвiчы, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35 адв.; с. 63
Страцевич Ян, магчыма, трэба чытаць з с. Трацэвiчы, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35 адв.; с. 63
Страшевич Богдан, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68 адв.
Страшевич Войтех, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64
Страшевич Войтех, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68 адв.
Стрелец Яцко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Стрелка Федко, б. Пiнскага пав. 211
Стрелцевич Пет-рушко, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. IЗб адв.
Стретовича Кмитиная, панi, удава 15 адв.
Стрижка Ян, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
Строкович Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 200
Стромило Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат - Матей 179
Стромилович Тишко, б. Мсцiслаўскага пав. 228 адв.
Строчевич Шымко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Стрыж Михайло, б. Полацкай з-лi 219
Стрябуновна, удава, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91
Студгинтович Пац, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273 адв.
Ступа Миколай, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
Стурусный Головка Войтех, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 143 адв.
Стыпулков Степан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 168
Стябутович Олехно, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 236
Стягвилович Бортко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
Стягвилович Юрый, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
Субовразович Баран, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121
Субочевич Говен, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
Сугайлова, удава, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271 адв.
Сугайлович Януш, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 258
Суглобич Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19 адв.
Судевич Витко, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
Судикович Андрей, б. Тандзягальскай вол. Жамойцкай з-лi 284
Судилович Балтромей, б. Медзiнгонскай вол. Жамойцкай з-лi 270
Судич Иван, б. Гарадзецкага пав. 213 адв.
Судкович Ортюшко, т. 116
Судкович Щспан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163
Судмонтович Наргал, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 274.
Судмонтович Петр, б. Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 262
Судмонтович Станислав, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64 адв.
Судмонтойтис Сакто, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271 адв.
Сузинов Гришко, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 107
Сук Якуб Петрович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 193 адв.
Сукайтис Вецко, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279 адв.
Сулкович Ян Войткович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 177
Суморок Пашко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100
Суморок Петр, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87
Суморок, б. Валынскай з-лi 207
Суморок, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38
Сунгайлович Додвид, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 237
Сункалайтис Мартин, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
Сунколович Матей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 256 адв.
Сунькович Матей, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 59
Супiнскi Марцiн, ротмiстр Ашмянскага пав. с. 29
Суприча Сенько, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Супрунович Михайло, б. Полацкай з-лi 220
Супрунович Олешко, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119
Сурбло Миколай Янкович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183 адв.
Сурблович Мартин Миколаевич, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 183 адв.
Сурвикович Болтромей, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
Сусло Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161
Сусло Ян Станиславович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 149 адв.
Сусч Ян, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 34
Сутин Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198
Сутин Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198
Суткевич Томаш, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231 адв.
Суткевич Ян, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 252 адв.
Суткевич Ян, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250
Суткович Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163 адв.
Суткович Гриц, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 68
Суткович Евнис, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
Суткович Лаврин, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88
Суткович Станислав, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 279 адв.
Суткович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163
Суткович Юрий, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
Суткович Якуб (Ябуб - ?), б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 250; с. 163
Суткович Ян, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
Суткойтис Балтромей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 248
Сухий Иван, б. Мсцiслаўскага пав. 229
Сухинич Богдан, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Сухинич Василь, б. укупны Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
Суходольский Миколай, 13 адв.
Суходольский, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
Суходольский, б. Мсцiслаўскага пав. 228
Сухошевич Лаврин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145 адв.
Сухошевич Ленарт, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145 адв.
Сухошевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 145 адв.
Сущевич Якуб, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 39 адв.
Счепанович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 142 адв.
Счепанович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 154
Счуриха Станислав, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102
Сыропятович Ломан, б. Валынскай з-лi 205
Сыропятович Матяш, б. Валынскай з-лi 204
Сыткович Петр, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
Сюндук, яго дзецi -т. хар. Банька Сенкавiча 124
Сюнько, т. Алiшкава хар. 122
Сюньтек, т. Алiшкава хар. 122 адв.
Сютилойтя Мицко, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275 адв.

к оглавлению


Hosted by uCoz